Österbottens Miljöenergi

 

Österbottens Miljöenergi Ab är ett finskregistrerat bolag och ett helägt dotterbolag till Smålands Miljöenergi AB.

 

Österbottens Miljöenergis verksamhetsområde är projektering, ägande, genererande och försäljning av el samt konsultverksamhet inom förnyelsebar energi med fokus på vindkraft. De projket som Smålands Miljöenergis driver i Österbotten kommer fortsättningsvis drivas i Österbottens Miljöenergi.

 

Österbottens Miljöenergi tar vindkraftsprojekt från idé till en värdeskapande och långsiktigt hållbar energiproduktion.

 

Läs mer om bolaget genom att klicka på flikarna till vänster.

 

 

Jag vill investera i vindkraft
Jag har mark att arrendera ut
Jag vill få uppdatering via email